Publication
Title
De bewijskracht van de onderhandse akte: voorzichtige versoepeling van de vormvereisten; op weg naar meer? Enkele bedenkingen bij Cass. 26 april 2001
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2006
ISSN
0775-2814
Volume/pages
(2006), p. 348-349
Note
Noot onder Cass. 26 april 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference