Publication
Title
De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag: responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wilsgebreken: leerstoel professor Constant Matheeusen / Ransbeeck, van, R. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2007
ISBN
978-90-8661-381-6
Volume/pages
p. 37-100
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference