Publication
Title
De toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken: artikelsgewijze bespreking van de rechtspraak van het Hof
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarverslag van het hof van Cassatie van België 2005 / Verougstraete, I. [edit.]
Publication
Brussel : 2005
Volume/pages
p. 176-286
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference