Publication
Title
De beoordeling van de arbitreerbaarheid van een geschil bij een exceptie van rechtsmacht: het Hof van Cassatie kiest voor de lex fori
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Publication
Gent : 2005
ISSN
0772-8050
Volume/pages
(2005), p. 492-498
Note
General: Noot onder Cass. 15 oktober 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference