Publication
Title
Internationale adoptie: een eerste verkenning van enkele aspecten van bevoegdheid en procedure
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor internationaal privaatrecht. - Gent
Publication
Gent : 2005
ISSN
2030-4072
Volume/pages
4(2005), p. 51-65
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference