Title
De weigering door het Hof van Cassatie om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Source (book)
De verhouding tussen het Arbitragehof, de rechterlijke macht en de Raad van State = Les rapports entre la Cour d'arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat / Arts, A. [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
90 5958 959 9
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle