Publication
Title
Artikel 29: feitelijk gevolg van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het Wetboek internationaal privaatrecht becommanterieerd = Le code de droit international privé commenté / Erauw, J. [edit.]
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2006
ISBN
90-5095-537-1
Volume/pages
p. 160-161
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference