Publication
Title
Onderhoudsverplichtingen en vaststelling van het toepasselijke vreemde recht onder gelding van het WIPR
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift van de vrederechters. - Brussel, 2006, currens
Publication
Brussel : 2006
ISSN
1782-9747
Volume/pages
(2006), p. 455-460
Note
Noot onder Vred. Leuven 18 januari 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference