Publication
Title
Een cluster van nosocomiale legionellpenumonien in een Belgisch ziekenhuis
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor hygiëne en infectiepreventie
Publication
2007
Volume/pages
4(2007), p. 91-95
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference