Publication
Title
Het schooltoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica tijdens het ancien régime (1575-1773)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ornamenten van het vergeten. - Amsterdam, 2007
Source (series)
Theater topics. - Amsterdam; 2007: 1
Publication
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2007
ISBN
978-90-5356-4080
Volume/pages
p. 119-122
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.02.2020
To cite this reference