Publication
Title
Lied, muziek en dans op het zeventiende-eeuwse toneel in de Nederlanden buiten Amsterdam: een onderzoek naar de functie van muzikale elementen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ornamenten van het vergeten. - Amsterdam, 2007
Source (series)
Theater topics. - Amsterdam; 2007: 1
Publication
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2007
ISBN
978-90-5356-408-0
Volume/pages
p. 122-124
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference