Publication
Title
Massaspel in Vlaanderen 1909-1955: opvoering, legitimeringspraktijk en impact van een sociotheatraal genre
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ornamenten van het vergeten. - Amsterdam, 2007
Source (series)
Theater topics. - Amsterdam; 2007: 1
Publication
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2007
ISBN
978-90-5356-408-0
Volume/pages
p. 129-131
IR - Boek naar hoofdstuk
Apologie voor een weeskind, of het melodrama gewroken: plaatsbepaling en herijking van een populair theatergenre in de Nederlandstalige theatergeschiedenis / Peeters, Frank. - Amsterdam, 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2018
To cite this reference