Publication
Title
Elkaar kwijtspelen ... en weer vinden in de nanoruimte: wetenschap en technologie als maatschappelijk avontuur
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wetenschap, maatschappij, politiek: wie stuurt wie? / Funtowicz, S. [edit.]
Publication
Delft : Eburon, 2007
Volume/pages
p. 27-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference