Publication
Title
Enquêteonderzoek naar modale uitdrukkingen in Nederland en België: methodologische overwegingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tabu : bulletin voor taalwetenschap / Rijksuniversiteit Groningen. Vakgroep Nederlandse Taalkunde; Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Letteren. - Groningen, 1970 - 2012
Publication
Groningen : 2006
ISSN
0165-9200
Volume/pages
34(2006), p. 119-134
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference