Publication
Title
De langverbeide geest van begrijpen en verbroedering: een politieke lezing van Willem Elsschots Tsjip/De leeuwentemmer
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vooys: tijdschrift voor letteren. - Utrecht
Publication
Utrecht : 2007
ISSN
0921-3961
Volume/pages
25:3(2007), p. 6-17
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference