Title
Een onderhandse koop-verkoopakte met verbintenissen onder opschortende voorwaarde en/of tijdsbepaling: registratierechtelijk implicatie en simulatie?Een onderhandse koop-verkoopakte met verbintenissen onder opschortende voorwaarde en/of tijdsbepaling: registratierechtelijk implicatie en simulatie?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Business and Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel,
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Volume/pages
(2006), p. 866-875
ISSN
2031-8219
vabb
c:vabb:147702
General
Noot onder Rb. Luik 30 juni 2005
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle