Publication
Title
Een onderhandse koop-verkoopakte met verbintenissen onder opschortende voorwaarde en/of tijdsbepaling: registratierechtelijk implicatie en simulatie?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2006
ISSN
2031-8219
Volume/pages
(2006), p. 866-875
Note
Noot onder Rb. Luik 30 juni 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference