Publication
Title
Antwerpen naar school: de bouw van de Antwerpse stedelijke scholen voor lager onderwijs, 1815-1880
Author
Language
Dutch
Source (book)
7e Congrès de l'Association des Cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique, 26-18 août 2004: vol. 1 = 54e Congres van de Federatie van Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België, 26-28 augustus 2004: vol. 1
Publication
Brussel : Edition Safran, 2007
ISBN
978-2-87457-014-8
Volume/pages
p. 85-99
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.02.2018
To cite this reference