Publication
Title
Het testament: het woord dat men na zijn dood laat klinken, een wapen van posthume macht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Notariële clausules : liber amicorum professor Johan Verstraete. - Antwerpen, 2007
Source (series)
Leuvense notariële geschriften. - Leuven; -
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2007
ISBN
978-90-5095-667-3
Volume/pages
p. 277-293
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference