Publication
Title
Geagiteerde verwardheid als het eerste en vroegtijdig teken van progressieve occlusie in het stroomgebied van de arteria basilaris
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven, 1945 - 1965
Publication
Leuven : 1993
ISSN
0005-8440
Volume/pages
49:6(1993), p. 391-395
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 03.03.2020
To cite this reference