Publication
Title
Diegemse geschiedenis op basis van een testament: het testament van Joannes van Langhendonck, pastoor te Diegem van 1685 tot 1740
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Eigen schoon en De Brabander / Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant. - Merchtem
Publication
Merchtem : 2007
ISSN
2031-342X
Volume/pages
90:3(2007), p. 421-440
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference