Publication
Title
Ontwikkeling en implementatie van een instellingsbreed elektronisch studentenportfolio
Author
Language
Dutch
Source (book)
ICT en onderwijsvernieuwing
Publication
Mechelen : Plantyn, 2004
ISBN
978-90-301-8035-7
Volume/pages
6, p. 97-116
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.09.2014