Publication
Title
Invulling en kwaliteit van het portfolio als professioneel gericht eindwerk: samenvatting van een doctoraatsonderzoek binnen de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderwijs en samenleving: 10 / Looy, van, L. [edit.]
Publication
Brussel : Politeia, 2007
ISBN
978 90 5487 415 7
Volume/pages
p. 39-65
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference