Publication
Title
Het virtuele en het visuele: methodologische uitdagingen en aanzetten voor de sociaal-culturele analyse van hybride online omgevingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Methodisch kijken : aspecten van onderzoek naar film- en beeldcultuur. - Leuven, 2007
Publication
Leuven : Acco, 2007
ISBN
978-90-334-6614-4
Volume/pages
p. 103-126
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference