Publication
Title
De nieuwe krachtsverhoudingen in het Europees voetbal: het perspectief van een klein land
Author
Language
Dutch
Source (book)
Europa in beweging: sport vanuit Europees perspectief / Scheerder, Jeroen [edit.]
Publication
Academia Press, 2007
ISBN
978-90-382-1170-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference