Publication
Title
Van malefijtsrecht naar garnizoenskrijgsraden: de transformatie van de militaire rechtspraak in de Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Militair rechtelijk tijdschrift. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : 2007
ISSN
0920-1106
Volume/pages
100:9(2007), p. 317-327
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference