Publication
Title
Tussen Gavere en Cadzand: de Gentse stadsfinanciën op het einde van de middeleeuwen (1460-1495)
Author
Language
Dutch
Source (series)
Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent , 31
Publication
Gent : Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2007
ISSN
0779-8482
Volume/pages
344 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2018
To cite this reference