Title
De interpretatie te goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 2006)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2006/2007) , p. 875-878
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:147950
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle