Title
De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: een koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2006/2007) , p. 1718-1721
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:147952
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle