Publication
Title
De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: een koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2006/2007), p. 1718-1721
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.01.2018
To cite this reference