Publication
Title
Politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie: welk evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid?
Author
Language
Dutch
Source (series)
Studies Europees recht / Universiteit Antwerpen , 3
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2007
ISBN
978-90-5095-719-9
Volume/pages
139 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference