Publication
Title
De sociale bescherming van economisch niet (meer) actieve personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkel actuele thema's / Regenmortel, van, A. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2007
ISBN
978 90 8661 752 4
Volume/pages
p. 201-291
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference