Publication
Title
De privaatrechtelijke handhaving van Europese mededingingsregels
Author
Language
Dutch
Source (book)
De invloed van het Europees recht op het Nederlands privaatrecht / Hartkamp, A.S. [edit.]
Publication
Deventer : Kluwer, 2007
ISBN
9789013048834
Volume/pages
p. 211-241
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference