Publication
Title
Met nieuwe participatieve praktijken naar een betere afstemming tussen het politieke en het maatschappelijke debat
Author
Language
Dutch
Source (book)
Burgerparticipatie en energiebeleid voor een duurzame ontwikkeling / Laes, E. [edit.]
Publication
Gent : Academia Press, 2007
ISBN
978-90-382-1144-2
Volume/pages
p. 141-157
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference