Publication
Title
Neuropsychologische achtergronden van rekenstoornissen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Remediëren wiskunde, de basisschool voorbij : een aanzet tot orthodidactisch werken in het vak wiskunde / Bracq, Anne-Marie. - Leuven, 2006
Publication
Heverlee : LannooCampus, 2006
ISBN
90-209-6506-9 [pbk]
Volume/pages
p. 29-39
Number
978-90-209-6506-3 [pbk]
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference