Publication
Title
Hoe moet SOA-registratie in de huisartspraktijk worden georganiseerd in de ogen van patiënten?
Author
Language
Dutch
Source (book)
SOA-surveillancesysteem via een peilnetwerk van clinici in België: jaarrapport 2006
Publication
s.l. : 2007
Volume/pages
p. 67-68
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 01.03.2014
To cite this reference