Publication
Title
Intralinguale ondertiteling op de Vlaamse televisie: een spiegel voor de taalverhoudingen in Vlaanderen?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen taal, spelling en onderwijs: essays bij het emeritaat van Frans Daems / Sandra, D. [edit.]
Publication
Gent : Academia Press, 2007
ISBN
978-90-382-1197-8
Volume/pages
p. 71-83
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.02.2020
To cite this reference