Publication
Title
Ongelijke wapens in de strijd tegen diabetes: een kwantitatief onderzoek naar de weerslag van de maatschappelijke positie op het leven met een chronische ziekte
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers / UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2006:4
Publication
Antwerpen : UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 2006
ISBN
978-90-5728-284-3
Volume/pages
35 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.01.2014
To cite this reference