Publication
Title
Onderwijs in verandering: opvattingen van aanstaande leraren en leraren in opleiding
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen taal, spelling en onderwijs : essays bij het emeritaat van Frans Daems. - Gent, 2007
Publication
Gent : Academia Press, 2007
ISBN
978-90-382-1197-8
Volume/pages
p. 433-446
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 27.04.2017
To cite this reference