Publication
Title
Een digitaal ondersteund leerproces hand in hand met supervisie: portfolio in de academische specifieke lerarenopleiding
Author
Language
Dutch
Source (book)
Portfolio als leermiddel : inspiratieboek voor lesgevers. - Mechelen, 2007
Source (series)
Begeleid zelfstandig leren. - Mechelen, 2002 - 2011; 2007: 1
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn, 2007
ISBN
978-90-301-9198-8
Volume/pages
p. 105-111
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference