Publication
Title
What's in a name? Portfolioprojecten in grote verscheidenheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Portfolio als leermiddel : inspiratieboek voor lesgevers. - Mechelen, 2007
Source (series)
Begeleid zelfstandig leren. - Mechelen, 2002 - 2011; 2007: 1
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn, 2007
ISBN
978-90-301-9198-8
Volume/pages
p. 123-136
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference