Title
"De objectieve en redelijke rechtvaardiging" als ultieme toetssteen van ongelijke behandeling in verzekeringszaken
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
conferenceObject
Publication
Antwerpen :Maklu, [*]
Source (book)
Discriminiatie in verzekering: 7de internationaal colloquium - Europees verzekeringsrecht = Discrimination et assurance: 7ème colloque internationale - Droit des assurances / Schoubroeck, van, C. [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
978-90-466-0087-0
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle