Publication
Title
"De objectieve en redelijke rechtvaardiging" als ultieme toetssteen van ongelijke behandeling in verzekeringszaken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Discriminiatie in verzekering: 7de internationaal colloquium - Europees verzekeringsrecht = Discrimination et assurance: 7ème colloque internationale - Droit des assurances / Schoubroeck, van, C. [edit.]
Publication
Antwerpen : Maklu, 2007
ISBN
978-90-466-0087-0
Volume/pages
p. 85-112
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference