Publication
Title
Frençe Dhââmce in inventieve homofonische spelling: hoe in vreemdetalenonderwijs leerlingen Franser dan Frans weten te spellen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen taal, spelling en onderwijs: essays bij het emeritaat van Frans Daems / Sandra, Dominiek [edit.]
Publication
Gent : Academia Press, 2007
ISBN
9789038211978
Volume/pages
p. 221-236
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference