Publication
Title
Voorlopige invrijheidstelling na het bevel tot onmiddellijke aanhouding
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2007/2008), p. 532-533
Note
Noot onder Cass. 6 februari 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference