Publication
Title
Multidimensionele armoede gemeten en becijferd op basis van de Belgische SILC 2004
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2007 / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2007
ISBN
978-90-334-6656-4
Volume/pages
p. 113-134
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference