Publication
Title
Op zoek naar een "menswaardig" bestaan: kwalitatieve studie naar de manier waarop maatschappelijk werkers in drie OCMW's omgaan met de wet op het leefloon
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers / Universiteit Antwerpen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2007:2
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2007
Volume/pages
34 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.01.2014
To cite this reference