Publication
Title
Organisatie en coördinatie van de statistiek in een aantal Europese landen: lessen voor het Belgische statistische apparaat
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-paper / UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2007:5
Publication
Antwerpen : UA, 2007
Volume/pages
20 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.02.2020
To cite this reference