Publication
Title
De ene schelf is de andere niet: over Joris Janssens' De weifelende ezel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Freespace nieuwzuid : driemaandelijkse discursieve machine voor cultuurkritiek en amusement. - Nijmegen, 1999 - 2008
Publication
Nijmegen : 2007
ISSN
1378-6911
Volume/pages
7:3(2007), p. 30-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference