Publication
Title
De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers: een contractuele of een reglementaire relatie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1990
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1990/1991), p. 137-148
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference