Publication
Title
Milieugevaarlijke stoffen en gezondheid: op zoek naar relaties tussen concentraties en Effecten
Author
Language
Dutch
Source (book)
MIRA-T 2007 focusrapport: milieurapport Vlaanderen / Steertegem, van, Marleen [edit.]
Publication
Aalst : Vlaamse Milieumaatschappij, 2007
Volume/pages
p. 122-197
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference