Publication
Title
De dynamiek van organisatiediversiteit in steden: theoretische relaties en mogelijkheden voor kwantitatief onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (book)
De economische kracht van de stad / Dijk, van, J. [edit.]
Publication
Assen : Van Gorcum, 2007
ISBN
978-90-232-4411-0
Volume/pages
p. 71-84
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference