Publication
Title
Het petitierecht in Europa: bespreking van het recht om verzoekschriften in te dienen bij de regionale parlementen in Duitsland, Spanje, Italië en Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Publiekrechtelijke kronieken. - Brugge
Publication
Brugge : 2004
ISSN
1379-0323
Volume/pages
2(2004), p. 226-243
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference